Tri zhelaniye (Три желания)

Konstantin Ostrovsky Elementary level Baby songs
10

Источник https://lyricstranslate.com