Как положено друзьям (Kak polozheno druz“yam)

Konstantin Ostrovsky Elementary level Baby songs
3

Источник https://lyricstranslate.com