Как положено друзьям (Kak polozheno druz“yam)

Konstantin Ostrovsky Elementary level Baby songs
12

Источник https://lyricstranslate.com